Hướng dẫn đặt đơn hàng mua ngoài trên DHST

Đối với những sản phẩm muốn mua ngoài trang taobao.com, tmall.com và 1688.com Khách Hàng[XEM CHI TIẾT]

Hướng dẫn yêu cầu giao hàng

Để yêu cầu giao hàng, Khách hàng có thể thực hiện một trong các cách[XEM CHI TIẾT]