Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản

Khách sử dụng phương thức chuyển khoản ngân hàng 1. Quý khách hàng chuyển khoản[XEM CHI TIẾT]

BIỂU PHÍ

Chi phí nhập một đơn hàng bao gồm Giá vốn hàng hóa bao gồm: –[XEM CHI TIẾT]