Thông báo thời gian ngừng nhận đơn hàng tại kho Quảng Châu trước Tết Giáp Thìn 2024

Kính gửi Quý Khách hàng! DHST xin thông báo Lịch dừng nhận đơn hàng tại[XEM CHI TIẾT]

Thông báo thời gian ngừng nhận đơn hàng xách tay trước Tết Giáp Thìn 2024

Kính gửi Quý Khách hàng! DHST xin thông báo Lịch dừng nhận đơn hàng xách[XEM CHI TIẾT]

Thông báo thời gian ngừng nhận đơn hàng trước Tết Giáp Thìn 2024

Kính gửi Quý Khách hàng! DHST xin thông báo Lịch dừng nhận đơn hàng trước[XEM CHI TIẾT]

DHST thông báo điều chỉnh TĂNG tỷ giá ngày 03/01/2024

Kính gửi Quý Khách Hàng! Kể từ 12h00 Thứ Tư ngày 03/01/2024, DHST điều chỉnh TĂNG tỷ[XEM CHI TIẾT]

DHST thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2024

Kính gửi Quý Khách hàng! Theo quy định của Nhà nước, DHST sắp xếp cho[XEM CHI TIẾT]

DHST thông báo điều chỉnh TĂNG tỷ giá ngày 11/12/2023

Kính gửi Quý Khách Hàng! Kể từ 12h00 Thứ Hai ngày 11/12/2023, DHST điều chỉnh TĂNG tỷ giá[XEM CHI TIẾT]

Thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng giao dịch trên Dathangsieutoc.com.vn

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 00h00 ngày 25/11/2023 DHST chính thức thay đổi thông[XEM CHI TIẾT]

DHST thông báo điều chỉnh TĂNG tỷ giá ngày 23/11/2023

Kính gửi Quý Khách Hàng! Kể từ 12h00 Thứ Năm ngày 23/11/2023, DHST điều chỉnh TĂNG tỷ giá[XEM CHI TIẾT]

DHST thông báo điều chỉnh TĂNG tỷ giá ngày 21/11/2023

Kính gửi Quý Khách Hàng! Kể từ 12h00 Thứ Ba ngày 21/11/2023, DHST điều chỉnh TĂNG tỷ giá[XEM CHI TIẾT]

DHST thông báo điều chỉnh TĂNG tỷ giá ngày 12/10/2023

Kính gửi Quý Khách Hàng! Kể từ 00h00 Thứ Năm ngày 12/10/2023, DHST điều chỉnh TĂNG tỷ giá[XEM CHI TIẾT]