BIỂU PHÍ

Chi phí nhập một đơn hàng bao gồm Giá vốn hàng hóa bao gồm: –[XEM CHI TIẾT]

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG

I. Định nghĩa – Đổi hàng là một hoạt động mà DHST thực hiện các[XEM CHI TIẾT]

CHÍNH SÁCH LƯU TRỮ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Bảo mật thông tin nguồn hàng – DHST cam kết bảo mật tuyệt đối[XEM CHI TIẾT]

CHÍNH SÁCH KIỂM HÀNG

I. Định nghĩa: – Kiểm hàng là thực hiện các công việc kiểm tra và[XEM CHI TIẾT]

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG NỘI ĐỊA VIỆT NAM

1. Định nghĩa – Quá trình giao hàng từ kho của DHST tới địa chỉ[XEM CHI TIẾT]

Bảo hiểm hàng hóa

[XEM CHI TIẾT]

Kí gửi Hàng hóa

[XEM CHI TIẾT]