Kí gửi Hàng hóa

[XEM CHI TIẾT]

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ

  I. Định nghĩa Vận chuyển quốc tế Trung Quốc – Việt Nam là việc[XEM CHI TIẾT]

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG ĐỐI VỚI ĐƠN HÀNG NGOÀI

I. Định nghĩa: 1. Đơn hàng ngoài: Là đơn hàng mà các sản phẩm không mua[XEM CHI TIẾT]

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG

1. Định nghĩa: Mua hàng là quá trình DHST làm việc với Khách hàng và Nhà cung[XEM CHI TIẾT]

CHÍNH SÁCH KÍ GỬI HÀNG HÓA

I. Định nghĩa – Đơn hàng ký gửi là đơn Khách hàng tự giao dịch[XEM CHI TIẾT]

CHÍNH SÁCH KHIẾU NẠI DỊCH VỤ

I. Định nghĩa:  Xử lý Khiếu nại là quá trình tiếp nhận, xử lý các[XEM CHI TIẾT]

CHÍNH SÁCH ĐÓNG GỖ – CUỐN BỌT KHÍ

I. Định nghĩa – Đóng gỗ là một hình thức đóng gói bên ngoài Bao/kiện[XEM CHI TIẾT]