Thông báo lịch nghỉ lễ

Kính gửi Quý khách hàng!

Theo sự sắp xếp thời gian nghỉ lễ phía Hải quan Trung Quốc, kỳ nghỉ lễ Tết Thanh Minh và Tết dân tộc 3/3 (Âm lịch), cụ thể như sau:
–    Nghỉ lễ tết Thanh Minh: Từ ngày 04/04/2024 đến hết ngày 06/04/2024

–    Nghỉ lễ tết Tam Nguyệt: Từ ngày 11/04/2024 đến hết ngày 14/04/2024

Trong thời gian nghỉ lễ các kho bên Trung Quốc chúng tôi vẫn sắp xếp nhận hàng hóa bình thường, đợi Hải Quan làm việc trở lại sẽ xử lý thông quan hàng hóa.

Trân trọng thông báo!

BQT DHST