THÔNG BÁO TẠM NGƯNG DỊCH VỤ THỨ BẢY 23/09/2023

Kính gửi Quý Khách Hàng!

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, DHST tổ chức hoạt động đào tạo cho Cán bộ nhân viên Công ty vào Thứ Bảy ngày 23/09/2023.

Vì vậy, DHST xin phép tạm ngưng dịch vụ bao gồm: Chăm sóc Khách Hàng, mua hàng toàn hệ thống và xuất hàng tại các kho hàng.

– Từ ngày 23/09/2023 đến 24/09/2023 các đơn hàng sẽ được xử lý chậm hơn thông thường

– Những yêu cầu giao hàng tại kho Hà Nội sẽ được lùi lại sang ngày 25/09/2023

– Chăm sóc Khách Hàng, mua hàng, giao hàng sẽ hoạt động trở lại vào Thứ hai ngày 25/09/2023.

DHST rất mong nhận được sự thông cảm, hỗ trợ của Quý Khách.

Trân trọng thông báo!